APAP
APAP pixel

APAP

Sprawdzony na różne bóle
paracetamol 500mg
  Bóle różnego pochodzenia:
 • głowy (w tym napięciowe bóle głowy)
 • menstruacyjne
 • zębów
 • mięśni
 • kostno-stawowe
 • gardła
 • nerwobóle
 • oraz gorączka, np. w przeziębieniu i grypie
 • dorośli 1-2 tabletki (500-1000 mg paracetmolu) w razie konieczności 3-4 razy na dobę maksymalnie 8 tabletek w ciągu doby, czyli 4 g paracetamolu na dobę

 • młodzież w wieku powyżej 12 lat tabletka (500 mg paracetamolu) w razie konieczności 3 do 4 razy na dobę
 • należy przestrzegać 4 godzinnego odstępu pomiędzy dawkami
 • nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia
 • w trakcie stosowania leku nie należy spożywać alkoholu
 • nie należy łączyć z innymi lekami zawierającymi paracetamol
 • należy zasięgnąć opinii lekarza, jeśli ból utrzymuje się dłużej niż 10 dni, a gorączka dłużej niż 3 dni

Poznaj opinie o produkcie

APAP Paracetamol 500 mg; tabletki powlekane. Wskazania: Bóle o różnej etiologii: głowy (w tym napięciowe bóle głowy), menstruacyjne, zębów, mięśni, kostno-stawowe, gardła, nerwobóle oraz gorączka, np. w przeziębieniu i grypie. APAP jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na paracetamol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej. Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o.