APAP
APAP intense pixel

APAP intense

Siła dwóch składników
Paracetamol 500 mg
Ibuprofen 200 mg

Na uporczywy, intensywny ból i ból ze stanem zapalnym, np.:

 • krzyża,
 • reumatyczny,
 • zapalenie stawów,
 • mięśni,
 • menstruacyjny,
 • głowy,
 • zębów,
 • pleców,
 • migrena,
 • inne.

Na ból wymagający silniejszego działania przeciwbólowego niż ibuprofen lub paracetamol stosowane oddzielnie (pkt. 4.1 ChPL Apap Intense)

 • Jedna tabletka do 3 razy na dobę popijana wodą.
 • Jeśli po przyjęciu jednej tabletki objawy nie ustępują, można przyjąć maksymalnie dwie tabletki, nie częściej niż trzy razy na dobę.
 • Należy zachować co najmniej 6 godzinną przerwę między kolejnymi dawkami.
 • Lek przeznaczony dla osób powyżej 18 roku życia.
 • Nie należy przyjmować więcej niż sześć tabletek w ciągu 24 godzin.
 • Pacjent powinien skontaktować się z lekarzem jeśli objawy utrzymują się lub nasilają się lub gdy konieczne jest stosowanie produktu leczniczego przez okres dłuższy niż 3 dni.

Poznaj opinie o produkcie

APAP intense, ibuprofen 200 mg i paracetamol 500 mg, tabletki powlekane. Wskazania do stosowania: produkt leczniczy stosowany jest w doraźnym leczeniu łagodnego lub umiarkowanego bólu związanego z migreną, bólu głowy, bólu pleców, bólów menstruacyjnych, bólu zęba, bólów reumatycznych i mięśniowych, bólu związanego z łagodnymi postaciami zapalenia stawów, przeziębieniem oraz grypą, bólu gardła lub gorączki. Produkt leczniczy jest szczególnie odpowiedni do leczenia bólu wymagającego silniejszego działania przeciwbólowego niż ibuprofen lub paracetamol stosowane oddzielnie. Produkt leczniczy APAP intense przeznaczony jest dla dorosłych w wieku od 18 lat. Przeciwwskazania: u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; u pacjentów z reakcjami nadwrażliwości w wywiadzie (np. skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy, astma, zapalenie błony śluzowej nosa lub pokrzywka) związanymi z przyjęciem kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ); u pacjentów z czynną lub występującą w wywiadzie nawracającą chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, i (lub) krwotokiem z żołądka lub dwunastnicy (co najmniej dwa osobne przypadki stwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia); u pacjentów z owrzodzeniem, perforacją lub krwawieniem z przewodu pokarmowego, czynnym lub w wywiadzie, łącznie z przypadkami związanymi z przyjęciem leków z grupy NLPZ; u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia; u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca (klasa IV wg NYHA); w przypadku równoczesnego stosowania z innymi lekami z grupy NLPZ, w tym z selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2 (COX-2) oraz kwasem acetylosalicylowym w dawkach większych niż 75 mg na dobę – zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych; w przypadku jednoczesnego stosowania innych produktów leczniczych zawierających paracetamol – zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych; w ostatnim trymestrze ciąży w związku z ryzykiem przedwczesnego zamknięcia przewodu tętniczego płodu i wystąpienia nadciśnienia płucnego. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia, Sp. z o.o. ul. Ziębicka 40 50-507 Wrocław