APAP

Migrena

Migrena to zespół wielu dolegliwości, choć kojarzy się głównie z ostrym bólem głowy.

Migrenowy ból głowy najczęściej koncentruje się w okolicach skroni i określany jest jako tętniący, narastający i trwający od kilku, nawet do 72 godzin. Oprócz charakterystycznego bólu głowy, migrenie mogą towarzyszyć takie objawy, jak:

  • światłowstręt,
  • nadwrażliwość na zapachy,
  • nadwrażliwość na dźwięki,
  • dreszcze,
  • uczucie niepokoju,
  • nudności i wymioty.

Aura migrenowa

Przed pojawieniem się epizodu migrenowego, u niektórych chorych występuje tzw. aura migrenowa – zespół objawów, które zwiastują nadchodzący ból głowy.

Aura migrenowa manifestuje się najczęściej poprzez problemy ze wzrokiem (mroczki, niedowidzenie, zaburzenie ostrości widzenia, błyski świetlne), ale wiązać się z nią mogą także: mrowienie, zaburzenia czucia, zaburzenia mowy, szumy w uszach, zaburzenia równowagi.

Kogo dotyczy migrena?

Statystyki wskazują, że migrena częściej dotyka kobiet niż mężczyzn. Przypadki migreny notuje się także u dzieci, choć najczęściej na migrenę chorują osoby w średnim wieku.

Poważny problem

Migrenie towarzyszy wiele objawów, niekiedy nasilonych tak bardzo, że niemożliwe jest wykonanie nawet najprostszych obowiązków domowych. Dlatego bardzo ważne jest prawidłowe rozpoznanie migreny i dobór środków, które w jak największym stopniu złagodzą jej uciążliwe objawy.

Leczenie

Niestety, nie istnieją metody na leczenie migreny. Znane są jednak metody uśmierzenia jej objawów:

  • stosowanie środków przeciwbólowych (w wyższych dawkach lub specjalnych preparatów złożonych),
  • sen w cichym i zaciemnionym miejscu,
  • stosowanie chłodnych okładów,
  • delikatnie uciskanie bolących miejsc.